Podrži nas!

Zašto podržati HUB Gacka16?

Sponzor L

 • korištenje Gacke16 tokom godine za vlastite događaje
 • sudjelovanje zaposlenika na Programima Akademije
 • logotip na web stranicama i materijalima Gacka16
 • logotip istaknut na Gackoj16 (sa ulične strane)
 • 1x godišnji event sa nazivom tvrtke

Sponzor M

 • korištenje Gacke16 tokom godine za vlastite događaje
 • sudjelovanje zaposlenika na Programima Akademije
 • logotip na web stranicama i materijalima Gacka16
 • logotip istaknut na Gackoj16 (sa ulične strane)

Sponzor S

 • 5x korištenje Gacke16 tokom godine za vlastite događaje
 • 5x sudjelovanje zaposlenika na Programima Akademije
 • logotip na web stranicama i materijalima Gacka16
 • logotip istaknut na Gackoj16 (sa ulične strane) dimenzije – 60x100cm